Toepassingsdomein & Contactinformatie Verwerkingsverantwoordelijke:

Deze privacyverklaring geldt voor www.dewifiexpert.be (hierna aangeduid als ABR).

Voor vragen kun je contact opnemen met onze Data Protection Officer via bovengenoemde website of via het e-mailadres info@dewifiexpert.be.

Inleiding:

ABR hecht veel waarde aan de privacy van haar abonnees, deelnemers, potentiële cliënten, bestaande cliënten, leveranciers en websitebezoekers.

Daarom lichten we in deze privacyverklaring toe hoe we jouw persoonlijke gegevens verwerken. We garanderen dat we jouw gegevens altijd met de grootste zorg behandelen en beschermen.

Verzamelen van Persoonsgegevens:

Je verstrekt ABR jouw persoonlijke gegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten. Dit kunnen gegevens zijn die je bijvoorbeeld invult op onze website, tijdens onze evenementen, bij wedstrijden of tijdens sollicitaties.

Mogelijk hebben we ook gegevens van je ontvangen via een externe partner. In dat geval informeren we je volgens artikel 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming over onze privacyverklaring waarin alle noodzakelijke meldingen zijn opgenomen.

Afhankelijk van je verzoek of activiteit kunnen we de volgende persoonlijke gegevens verwerken:

Doeleinden voor het gebruik van jouw persoonsgegevens:

We zetten jouw persoonlijke gegevens in om:

Jouw persoonlijke gegevens worden met de volgende redenen verwerkt:

Bewaring van persoonsgegevens:

ABR houdt je persoonlijke gegevens bij zolang als nodig is voor het beoogde doel of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De exacte bewaartermijn hangt af van het betreffende doel en de toepasselijke wetgeving.

Delen van gegevens met derden:

ABR deelt jouw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij:

In sommige gevallen moeten we jouw gegevens aan een externe verwerker geven om namens ons taken uit te voeren. Deze externe verwerkers krijgen alleen de gegevens die ze nodig hebben en mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan websites op je computer kunnen worden opgeslagen. ABR gebruikt cookies voornamelijk voor functionele en analytische doelen.

Voor instructies over het beheren en verwijderen van cookies in verschillende browsers kun je terecht op: www.allaboutcookies.org.

Wijziging van de privacyverklaring:

ABR behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk moment aan te passen. Wij adviseren je om deze regelmatig te raadplegen.

Vragen:

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid of als je de informatie die ABR van jou heeft wil inzien of wijzigen, kun je contact met ons opnemen via het bovengenoemde adres of e-mail.